Obraz Bożego Miłosierdzia PDF Drukuj Email

„Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten Obraz, nie zginie”

/Dz. 48/

Historia obrazu Jezusa Miłosiernego rozpoczyna się 22 lutego 1931 r. w Płocku, kiedy to św. Faustyna miała wizję, w trakcie której Chrystus wyraził życzenie, by namalować obraz zgodny z wizerunkiem, jaki ujrzała. „Wieczorem, kiedy byłam w celi – pisze w Dzienniczku – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w szacie białej. Jedna ręka wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia szaty wychodziły dwa promienie, jeden czerwony, a drugi blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu ufam Tobie” /Dz. 47/. „Chcę, aby ten obraz (…) był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia”/Dz.49/. Treść tego obrazu bardzo ściśle wiąże się z liturgią tej właśnie niedzieli. Kościół czyta w tym dniu Ewangelię wg św. Jana o ukazaniu się zmartwychwstałego Chrystusa w Wieczerniku i ustanowieniu sakramentu pokuty.

Pierwszy obraz Jezusa Miłosiernego został namalowany w Wilnie w 1934 r. w pracowni Eugeniusza Kazimierzowskiego pod bezpośrednim kierunkiem św. Faustyny. Do publicznej czci został wystawiony po raz pierwszy w Ostrej Bramie w Wilnie, w sanktuarium Matki Bożej Miłosierdzia w pierwszą niedzielę po Wielkanocy 26 – 28 kwietnia 1935 r. Obecnie obraz ten odbiera cześć w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Wilnie.

Na całym świecie zasłynął jednak obraz pędzla Adolfa Hyły, ofiarowany do kaplicy zakonnej w Krakowie Łagiewnikach jako wotum za ocalenie rodziny z wypadków wojennych.

W naszej parafii znajduje się obraz namalowany przez Witolda Bulika. Obraz ten został uroczyście poświęcony i ucałowany przez Sługę Bożego, Jana Pawła II, a następnie peregrynował w latach 2002/2003 po całej naszej archidiecezji. Nawiedził każdą parafię oraz każdy dom zakonny. Po zakończeniu peregrynacji przez 22 miesiące czekał na nową parafię odbierając cześć w Archikatedrze.

5 października 2005 r. w uroczystej procesji, która wyruszyła z kościoła Podwyższenia Krzyża świętego, obraz został wprowadzony do naszej parafii. Uroczystości przewodniczył Ks. Arcybiskup Stanisław Nowak w otoczeniu duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych. Od tego momentu obraz Bożego Miłosierdzia odbiera cześć na „Wzgórzu Miłosierdzia” – jak nazwał to miejsce w homilii ks. Arcybiskup. „Jeżeli jest dolina musi być i góra” – mówią górale, skoro jest w Częstochowie Dolina Miłosierdzia musi być i Góra Miłosierdzia.

Obraz Bożego Miłosierdzia jest bardzo bogaty w treść teologiczną. Zmartwychwstały Chrystus staje przed nami jako Zbawiciel przynoszący pokój przez odpuszczenie grzechów. Cena tego pokoju jest bardzo wysoka – to męka i śmierć Chrystusa. Widoczne na obrazie promienie krwi i wody, płynące z przebitego włócznią Najświętszego Serca oraz blizny po ranach ukrzyżowania przywołują wydarzenia z Wielkiego Piątku. Powiedział mi Jezus: Spojrzenie moje z tego obrazu jest takie jak spojrzenie z krzyża” /Dz.313/

Te promienie są również znakami sakramentów świętych. Woda jest biblijnym symbolem Chrztu, pokuty i łaski Ducha Świętego. Krew to znak przymierza Boga z człowiekiem, które uobecnia się w Eucharystii.

Cześć obrazu polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec braci i sióstr. Do właściwie rozumianego kultu obrazu Bożego Miłosierdzia Pan Jezus przywiązał specjalne obietnice: wieczne zbawienie, postęp na drodze chrześcijańskiej doskonałości, łaskę szczęśliwej śmierci i wszelkie inne dary, o które z ufnością ludzie będą prosić. „Przez ten obraz udzielać będę wielu łask dla dusz” /Dz. 570/

Zapraszamy do naszej parafii na modlitwę przed wizerunkiem Pana Jezusa Miłosiernego, zwłaszcza na Eucharystię, która jest źródłem Bożego Miłosierdzia, oraz w każdy piątek na godz. 15.00 - Godzinę Miłosierdzia, na modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia, a Pan Jezus Miłosierny przez wstawiennictwo św. Faustyny, pierwszej świętej ogłoszonej w III Tysiącleciu, niech udziela wszelkich potrzebnych łask.