Słowo o parafii św. Faustyny Dziewicy w Częstochowie PDF Drukuj Email

3 kwietnia 2005 r. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego (dzień po odejściu Jana Pawła II do domu Ojca) ks. Arcybiskup Stanisław Nowak powołał do istnienia nową parafię na terenie Częstochowy pod wezwaniem św. Faustyny Dziewicy. Od 23 lipca do 25 września trwało przygotowanie nowej, tymczasowej kaplicy. 25 września została odprawiona pierwsza Msza św. i równocześnie rozpoczęła się Nowenna do Bożego Miłosierdzia przed pierwszą uroczystością patronalną.

5 października 2005 r., w uroczystość odpustową św. Faustyny Dziewicy został wprowadzony obraz Bożego Miłosierdzia. Obraz ten został poświęcony przez sługę Bożego, Jana Pawła II, a następnie peregrynował w latach 2002/2003 po całej naszej archidiecezji. Nawiedził każdą parafię oraz każdy dom zakonny. Po zakończeniu peregrynacji przez 22 miesiące czekał na nową parafię odbierając cześć w Archikatedrze.

Peregrynacji do naszej parafii przewodniczył Ks. Arcybiskup w otoczeniu duchowieństwa oraz licznie zgromadzonych wiernych. Od tego momentu obraz Bożego Miłosierdzia odbiera cześć na "Wzgórzu Miłosierdzia" - jak nazwał to miejsce w homili ks. Arcybiskup. "Jeżeli jest dolina musi być i góra" - mówią górale, skoro jest w Częstochowie Dolina Miłosierdzia musi być i Góra Miłosierdzia.

6 października 2007 r. odbyła się kolejna piękna uroczystość. Dzięki naszemu księdzu Arcybiskupowi i kustoszowi z Ludźmierza Ks. Prałatowi Tadeuszowi Juchasowi została wprowadzona do naszej parafii w asyście ok. 400 górali piękna kopia figury Matki Bożej Ludźmierkiej - dar Związku Podhalan. Dzięki temu na naszym Wzgórza Miłosierdzia króluje i Pan Jezus Miłosierny i Królowa Podhala.

11 czerwca 2010 r. w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, Ks. Arcybiskup tradycyjną "pierwszą łopatą" rozpoczął budowę nowego kościoła p. w. Św. Faustyny Dziewicy w Częstochowie.

Zapraszamy do naszej parafii jak najczęściej, a zwłaszcza na Eucharystię oraz w każdy piątek na godz. 15.00, na Godzinę Miłosierdzia, na modlitwę Koronki do Bożego Miłosierdzia, a Pan Jezus Miłosierny przez wstawiennictwo św. Faustyny, pierwszej świętej ogłoszonej w III Tysiącleciu chrześcijaństwa niech udziela wszelkich potrzebnych łask.